Skip to Content.

Mailing lists service

Llistes de correu: Introducció general

Què es una llista de correu?

Una llista de correu és una llista de distribució que permet a un grup de subscriptors rebre pel correu electrònic i de manera automàtica tots els correus que s'envien a la llista: tots els correus que envie un subscriptor a la llista els rebran tots els altres subscriptors. Quan us subscriviu a una llista de correu, es poden enviar missatges, respondre'ls o llegir-los sense col·laborar (p.ex. «que només està a l'aguait»).

Casos especials:

Utilitats de les llistes de correu

La gent es subscriu a una llista de correu (a vegades abreujat com LC) per a estar informat d'un tema concret i per a participar en l'intercanvi d'informació d'aquest. Alguns exemples són:

Classes de llistes de correu

Hi ha milers de llistes de correu de tota mena en Internet: públiques o privades, grauïtes o no, amb condicions de subscripció o sense, etc. Aquestes llistes poden tenir des d'una dotzena a milers de membres.

Segons la manera en què funcionen, es pode distingir dos tipus de llistes:

Funcions

Quan estigueu subscrit a un servei de llista de correu, podreu:

Com funciona el servei de llistes de correu: funcions i responsabilitats

Un servei de llistes de correu té cuatre classes de funcions:

Es poden tenir diverses funcions al mateix temps (per exemple, es pot ser el propietari i un moderador de la llista i estar subscrit a unes altres).

Administradors

Els administradors s'encarrguen de gestionar el servei de llistes de correu. Tasques que tenen:

Els propietaris i moderadors de la llista poden dirigir-se als administradors quand es troben un problema que no estiga resolt en la documentació o en cap comentari. Tot i això, per no inundar els administradors amb missatges, es recomana als subscriptors que es dirigisquen als propietaris de la llista.

Propietaris

El propietari de la llista, normalment, és el creador o, si no ho és el creador, és qui haja sol·licitat que es cree la llista o qui s'en haja fet responsable. Les funcions que té són:

Una llista pot tenir diversos propietaris. Tot i això, el perfil «Privilegiat» es reserva per al creador de la llista; la resta de propietaris tenen un perfli «Normal», que té menys drets.

Moderadors

Els moderadors els elegeix el propietari de la llista. S'encarreguen de controlar la rellevància dels missatges que s'envien a la llista: després de llegir-los, decideixen si els accepten o els rebutgen. El procés de moderació es fa abans que els missatges no s'envien als subscriptors. Després de rebutjar un missatge es pot enviar un avís al remitent per explicar-li la causa del rebuig.

Una llista por tenir un o diversos moderadors; en general, el propietari de la llista també és un moderador.

Això és només per a les llistes moderades.

Marc regulador

La utilització del servei de llistes de correu implica l'aceptació de unes normes:

Per saber més, cal anar a la secció dedicada a bones pràctiques per als subscriptors i la secció de bones pràctiques per als propietaris i moderadors.Top of Page